Kontakt: +48 608 335 086
adwokat
KATARZYNA
HALABOWSKA
Oferta dla klienta indywidualnego

Zgodnie z treścią § 50 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność.

2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia np. (na podstawie czasu pracy).

3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny
wynik sprawy.

Mając powyższą zasadę na uwadze, wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależnione jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, nakładu pracy, terminu wykonania zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i charakteru współpracy.

Kancelaria przed podjęciem sprawy do prowadzenia dokonuje szczegółowej analizy problemu Klienta, dokonując zarówno oceny konieczności poniesienia kosztów jak i szans na osiągnięcie zamierzonego celu. Przedstawiony sposób działania pozwoli na bezkonfliktową współpracę z Klientem.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtu, prowizji, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

Intencją Kancelarii jest dostosowanie oferty do konkretnej sytuacji, potrzeb i możliwości finansowych poszczególnych Klientów, aby wynagrodzenie prawnika nie było przeszkodą w dochodzeniu roszczeń, zaś prawo do sądu nie było „prawem papierowym”.