Kontakt: +48 608 335 086
adwokat
KATARZYNA
HALABOWSKA
Oferta stałej obsługi prawnej

W zależności od potrzeb Klienta, w Kancelarii przewidziane zostały następujące warianty ustalania wynagrodzenia:

stała (ryczałt) – w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy, w szczególności w tych przypadkach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność, np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy;

wynagrodzenie według stawki godzinowej – w wysokości stanowiącej iloczyn przepracowanych godzin oraz ustalonej stawki za godzinę.

stała, w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu – płatne miesięcznie

 

Kancelaria praktykuje formę pisemną zawieranych umów (zleceń) oraz potwierdzenie ustalonego wynagrodzenia fakturą VAT.